CARRACHENTAS, CAROLINAS, CATALINAS…

PortadaCarrachentas[1]1.pdf

Autora:Fina Roca

Editorial: Asociación Cultural Estabañón

Deseño de portada: Carolina Núñez/Anorak Studio

Argumento: Trátase do baño marítimo das labregas galegas que baixaban da montaña á praia a toma-los baños no mes de setembro despois das mallas e de sementar os navos. Estas peculiares bañistas reciben diversos nomes segundo o lugar. En Viveiro chamábanse carrachentas, en A Coruña catalinas, en Ferrol carolinas; poubanas, montañesas, canónigas… noutros lugares…

O libro está ilustrado con fotos antigas de Ariza (Foto cine Ariza) e Carlos (Foto Carlos) avó e tío da autora; e con fotos actuais da profesora Marta Michelena e do doutor José M. Moreno.

Deixa unha resposta