Confederación Laica fronte Confederación Episcopal

Segundo o Consello Escolar do Estado o 50,9% do alumnado de ESO matriculado en centros públicos non elixen RELIXIÓN como materia, pero os bispos sosteñen que superan o 80%. A Confederación Laica de Pais de alumnos (CEAPA) , que é maioritaria nas Escolas e IES públicos, ven de denunciar (El País, sábado 27 de maio) as presións da elite eclesiástica (Papas, bispos e cardenais) para impoñer as clases de Relixión a tódolos alumnos/as, de tal xeito que quen non queira Relixión terá que escoller ‘Alternativa á Relixión’, que é maís do mesmo do actual sistema educativo.

A CEAPA denuncia as inxerencias da Igrexa en asuntos de Estado, pero tamén denuncia os responsables do Ministerio de Educación por reunirse cos bispos (o pasado xoves) a discutir a LOE, antes de facelo co Consello Escolar do Estado. Que Morro! Teñen máis cara cun vagón de monecas, os bispos, seguen a ter un trato privilexiado para todo, non deixan de darmos a vara e queren mandar nas nosas conciencias con promesas inverificables de salvación eterna.

‘A Igrexa é a única institución que cobra do Estado por facer propaganda de se mesma’. Se queren profesores de relixión que abran as plazas a todos/as, que pasen o filtro das oposicións como o resto do persoal docente, que se poñan á cola dos interinos, do baremo… 

      

Os sindicatos de ensino se felicitan a se mesmos no día das Letras Galegas

No día das Letras Galegas (17 de maio de 2006) as Centrais Sindicais CIG, CC.OO.,UGT, CSI-CSI, ANPE e STEG anunciaron a bombo e pratiño un aumento salarial, felicitándose a se mesmas, polo acordo subscrito coa Consellería de Educación para mellorar as retribucións do pesoal docente. A subida salarial consiste en 150 euros ó mes repartidos en tres anos, é dicir, no ano 2007 o profesorado de moitos anos, vai cobrar 45 euros máis, brutos claro! Que cos descontos quédanse en 18 euros; no 2008 a subida será de 50 euros e no 2009 de 55, que cos descontos correspondentes equivaldrán, supoño, ó prezo dunha mada de grelos…
Que gran subida salarial!
O Corpo Doente, perdón docente, está que trina…
A subida é un descarado encubrimento para potenciar as melloras salariais dos equipos directivos nomeados a dedo, dos que os firmantes son parte e vez, amén das xefaturas dos Departamentos de Orientación, fronte ó resto de Departamentos de maior carga horaria, que están a administra-la miseria.
No Ensino Privado, subvencionado, os docentes maiores de 55 anos, teñen dereito á reducción horaria, na Pública non! Mal andan os Sindicatos cando se manifestan por separado o 1º de Maio, xuntándose só para saír na foto ‘docente’, despistando á sociedade coa precaria subida do profesorado de Infantil, Primaria e Sencundaria…
Falando das Letras Galegas! Non é casualidade, que La Voz de Galicia, anuncie tamén a ‘bombo y platillo’, como os Sindicatos, que os ‘galegos’ (126 lectores de unha enquisa a imitación da que se fixo en castelán o día do Libro, 23 de abril) elixiran a pabra ‘bolboreta’ como a máis fermosa da nosa lingua. Veña xa! Puro mercado! A Voz vende (por 3,95 euros) o film ‘A lingua das Bolboretas’ de José Luís Cuerda, basada nun conto de Manolo Rivas, que está a piques de sacar do prelo unha novela longa…
Mal anda que lle dedica un só día a súa propia lingua. Pero, Ollo! Que o Corte Inglés quere que non sexa festivo, para vender máis e mellor, tal como afirmaron onte na táboa redonda do Ámbito Cultural co gallo do 17 de maio… Fina Roca.

Concurso de Méritos para prazas de asesores

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Orde do 24 de abril de 2006 (DOGA, 3 de maio de 2006) polo que se convoca concurso de méritos específico entre “funcionarios” de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas en niveis non universitarios para cubriren prazas de “asesores” nesta consellería…

Ollo ó dato! Abonda ler o devandito DOGA (Anexo I. pax 7O24) para ver como anda iso da “igualdade” no Diario Oficial de Galicia. Moita paridade no goberno, para excluír as ‘profesoras, mestras e funcionarias’ dos requerimentos necesarios para ASESORAR.

Educación

A Educación a Debate! Esta páxina pretende ser un foro de Educación Secundaria (ESO, Bacharelato e Formación Profesional) e Primaria, un lugar onde o profesorado podrá espallarse….