Concurso de Méritos para prazas de asesores

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Orde do 24 de abril de 2006 (DOGA, 3 de maio de 2006) polo que se convoca concurso de méritos específico entre “funcionarios” de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas en niveis non universitarios para cubriren prazas de “asesores” nesta consellería…

Ollo ó dato! Abonda ler o devandito DOGA (Anexo I. pax 7O24) para ver como anda iso da “igualdade” no Diario Oficial de Galicia. Moita paridade no goberno, para excluír as ‘profesoras, mestras e funcionarias’ dos requerimentos necesarios para ASESORAR.

Deixa unha resposta